Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Résultat de recherche d'images pour "home picture"

II.2. Welke methode kiezen voor het opsturen van de gegevens ?
De volledige gegevens van een centrum voor een ​​jaar x mogen niet later dan op 31 maart van het jaar x + 1 bij het WIV-ISP worden ingediend.
De TDI-gegevens van uw centrum kunnen op twee manieren naar het WIV-ISP worden verzonden:
·    Ofwel via het online formulier (registratiemodule), door de gegevens van elke patiënt te coderen. Dit systeem is bestemd voor de centra die geen eigen registratiesysteem voor de gegevens van hun patiënten hebben of die hun systeem niet kunnen aanpassen aan de eisen van het TDI-systeem. Het WIV-ISP is verantwoordelijk voor de conformiteit, de operationeelheid en de ondersteuning voor dit registratiesysteem.
·    Ofwel via het verzenden van gegevens in batches (indieningsmodule), via een beveiligde e-mailbox, in de vorm van een jaarlijks standaardformulier voor gegevens. Dit systeem is bestemd voor centra die over een registratiesysteem van hun patiënten beschikken dat volledig is aangepast aan de eisen van het TDI-systeem. Het centrum is dan verantwoordelijk voor de conformiteit en de operationeelheid van het registratiesysteem, maar ook voor de aspecten van toegang en beveiliging.
Veranderen van registratiesysteem kan alleen op 1 januari en het WIV-ISP moet uiterlijk 30 september van het voorgaande jaar hiervan in kennis worden gesteld.