Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Résultat de recherche d'images pour "home picture"

II.1. Hoe informatie over patiënten te verzamelen?
Elk centrum organiseert zich naar eigen goeddunken om de TDI-patiëntgegevens te verzamelen. Er moet wel rekening worden gehouden met de volgende elementen:
·         Het best is om de TDI-gegevens verzamelen op een moment zo dicht mogelijk bij de toelating/het eerste gesprek met de patiënt, zodat de situatie vanaf het begin van de behandeling kan worden weergegeven.
·         De vragenlijst wordt ingevuld tijdens een face-to-face-gesprek met de patiënt. Het is niet aanbevolen om de vragenlijst door de patiënt alleen te laten invullen. De gegevens hoeven niet noodzakelijk door een arts te worden verzameld. Ook een persoon die verantwoordelijk is voor de patiënt kan dit doen.
·         De patiënt moet minstens op de hoogte worden gebracht van het bestaan ​​van de gegevensverwerking, de doeleinden van de gegevensverwerking, de aard van de verwerkte gegevens, de ontvanger van de gegevens en het bestaan ​​van het recht op de toegang tot en de correctie van de gegevens. (Zie de beslissing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - §39)
·         Het recht van de patiënt om de gegevens in te zien of te corrigeren, moet worden uitgeoefend bij de zorgverlener, die het WIV-ISP ervan op de hoogte brengt.
·         Het recht om bezwaar te maken tegen de registratie van patiëntgegevens moet schriftelijk gebeuren bij de zorgverlener. (Zie de beslissing van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - §40)
·         De gegevensverzameling kan gebeuren op een papieren vragenlijst die vervolgens wordt gecodeerd, of rechtstreeks in een computersysteem. Het is niet nodig om de papieren exemplaren van de registraties bij te houden voor het WIV-ISP.