Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Résultat de recherche d'images pour "home picture"

 

I.3. De registratie in de verschillende types behandelingscentra

 

            I.3.1. Registratie in de ziekenhuizen
Om de TDI-registratie te testen in ziekenhuizen heeft het WIV-ISP, met de hulp van de FOD VVVL, van juli 2011 tot december 2014 drie verschillende fasen van proefprojecten georganiseerd.
De eerste fase vond plaats van augustus 2011 tot augustus 2012 met 25 vrijwilligersziekenhuizen. De tweede fase duurde 16 maanden vanaf augustus 2012 tot december 2013 in samenwerking met 41 ziekenhuizen. De laatste fase van het proefproject ten slotte vond plaats in 2014, met de deelname van 65 instellingen.
De registratiewijze, de specifieke vragenlijst voor ziekenhuizen en de gegevensanalyse konden op het einde van deze testperiode worden geëvalueerd.
Na deze proefprojecten en bij de invoering van de nieuwe versie van de TDI-registratie, heeft een koninklijk besluit een juridisch kader gecreëerd voor de systematische registratie van TDI in alle Belgische ziekenhuizen vanaf januari 2015. Het advies (53/2013 van 6 november 2013) van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat naar aanleiding van deze registratie werd gevraagd, ondersteunt het ontwerp van koninklijk besluit.