Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Résultat de recherche d'images pour "home picture"

I.1. De Europese context
I.1.1. Het EMCDDA en de sleutelindicatoren
emcdda.gifHet doel van het EMCDDA (Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugs-verslaving, één van de gedecentraliseerde agentschappen van de EU) is om de EU en haar lidstaten te voorzien van feitelijke overzichten van de Europese drugsproblematiek en goed onderbouwde bewijsgronden voor het voeren van het drugsdebat.
Het verschaft beleidsmakers de benodigde gegevens zodat deze op geïnformeerde wijze drugswetgeving en -strategieën kunnen opstellen. Ook helpt het EMCDDA behandelaars en andere vakmensen bij het bepalen van de beste werkwijzen en het identificeren van nieuwe onderzoeksgebieden.
Om deze doelstelling te bereiken hanteert het EMCDDA onder andere vijf epidemiologische sleutelindicatoren, waarmee feitelijke, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over drugs en drugsverslaving in Europa kan worden verstrekt. Het gaat om :
gps.gif1) algemene bevolkingsonderzoeken die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het gebruik van drugs bij de algemene bevolking
pdu.gif 2) prevalentie- en incidentiestudies over het risicogebruik van drugs
 drd.gif3) statistieken over het aantal en de kenmerken van de mensen die sterven aan de gevolgen van druggebruik
 inf.gif4) gegevens over druggerelateerde overdraagbare ziekten, vooral bij injecterende druggebruikers
 tdi.gif5) de indicator van de vraag naar de behandeling die de problematische druggebruikers beschrijft die in behandeling gaan
Deze sleutelindicatoren worden opgenomen in het meest recente EU-drugsactieplan 2005-2008, 2009-2012 en 2013-2016 zoals in de EU-drugs strategie 2005-2012 en 2013-2020.
Ze worden ingeroepen ter staving van de rapporten van het EMCDDA over de trends en ontwikkelingen van de drugssituatie in de Europese Unie zoals in de jaarlijkse rapporten. Ze zijn tevens onmisbaar in elke analyse van de volledigheid van de antwoorden of in de effectbeoordeling van het gevoerde beleid en de ondernomen acties.
I.1.2. De evolutie van de sleutelindicator TDI
1991.pngDe indicator "TDI" dateert van de jaren 90 toen een eerste geharmoniseerd formulier voor de inzameling van gegevens werd uitgewerkt. Er werd een protocol uitgeschreven om vakmensen en onderzoekers een gemeenschappelijke Europese methodologie aan te reiken voor het inzamelen en rapporteren van basisgegevens over het profiel van drugsgebruikers die met behandelingscentra in contact komen.
De Pompidou-groep legde als eerste een gemeenschappelijk protocol voor gegevensverzameling vast. De groep coördineerde studies in Dublin en Londen in 1991, alsook een ontwikkelingsproject in 11 steden en richtte een groep van Europese deskundigen op die meermaals bijeenkwam om de methodologische gedragslijnen te bespreken en toe te passen.
1994.pngHet protocol van de Pompidou-groep werd in 1994 gepubliceerd en werd op stedelijk en vervolgens op nationaal niveau in de West-Europese landen ingevoerd. In een tweede fase werd het protocol in de Centraal- en Oost-Europese landen ingevoerd. In 1993 werd het EMCDDA opgericht en nam het de verantwoordelijkheid over voor de registratie van gegevens over behandelingsaanvragen op Europees niveau op zich.
2000.pngHet "Pompidou Group/EMCDDA Treatment Demand Indicator Protocol 2.0" werd in 2000 gecreëerd op basis van het eerste protocol. Het werd voorafgegaan door een haalbaarheidsstudie over de methodologie en gegevensverzameling en door een evaluatie van de nationale kennis inzake gegevensrapportage via TDI. Sinds 2000 staat het EMCDDA in voor de gegevensverzameling in de Europese lidstaten en past het de officiële overeenkomsten met de lidstaten ter bevordering en vereenvoudiging van de gegevensinzameling en rapportage op Europees niveau toe. Sinds 2001 worden de TDI-gegevens regelmatig gebruikt in analyses van het EMCDDA over de drugssituatie in Europa.
2012.pngIn 2012, heeft het EMCDDA in samenwerking met de lidstaten een nieuw TDI-protcol uitgewerkt, versie 3.0, dat beantwoordt aan de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van het druggebruik in Europa. Dit protocol is van kracht sinds het registratiejaar 2013 voor de lidstaten die de overstap reeds hebben kunnen maken.